Hidup secara ‘hijau’ sepanjang bulan ini!

Salurkan pakaian yang tidak lagi digunakan kepada golongan yang memerlukan seperti anak yatim, warga tua, fakir miskin mahupun mereka yang menghadapi situasi sukar di negara Jepun. Ini kerana pakaian yang dibuang akan berakhir di kawasan lupusan sampah jika kita sebagai pengguna pertama tidak mengitar semula barangan itu.

Share via
Copy link